13 дек

9 декабря 2022 года прошла встреча, посвященная подведению итогов ежегодной широкомасштабной кампании по повышению финансовой грамотности «Всемирный день сбережений-2022»

9 декабря 2022 года прошла встреча, посвященная подведению итогов ежегодной широкомасштабной кампании по повышению финансовой грамотности «Всемирный день сбережений-2022».
В мероприятии приняли участие около 30 партнерских организаций, в том числе Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики, Агентство по защите депозитов, центры гражданского и цифрового образования при ЦИК КР, международные организации и финансово-кредитные организации страны.
В рамках Всемирного дня сбережений в 2022 году проведено около 200 различных мероприятий по всей стране. Прямой охват населения составил свыше 16 тыс. человек, косвенный – около 2 млн человек.
Для справки: Всемирный день сбережений проводится в Кыргызстане с 2015 года с целью повышения финансовой грамотности населения, пропаганды и привития культуры сбережений. Истории празднования Всемирного дня сбережений в мире уже более 90 лет.
_________________________________________________
2022-жылдын 9-декабрында «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү-2022» финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча ар жылдык кеңири масштабдуу иш-чаранын жыйынтыктарын чыгарууга арналган жолугушуу болуп өттү.
Иш-чарага 30га жакын өнөктөш уюмдар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги, Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына караштуу Жарандык жана санариптик билим берүү борборлору, эл аралык уюмдар жана өлкөнүн финансы-кредиттик уюмдары катышты.
Дүйнөлүк каражат топтоо күнүнүн алкагында 2022-жыл ичинде өлкө аймагында 200гө жакын ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп, түздөн-түз катышкан калктын саны 16 миң адамдан ашты, ал эми сырттан катышкандардын саны – 2 млн. адамга жакынды түздү.
Маалымат үчүн: Дүйнөлүк каражат топтоо күнү Кыргызстанда 2015-жылдан бери калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, каражат топтоого үндөө жана аны жайылтуу максатында өткөрүлүп келет. Дүйнө жүзүндө каражат топтоо күнү 90 жылдан ашуун убакыттан бери белгиленүүдө.