18 фев

Депозиттерди коргоо системасы жөнүнүндө видеотасма.

 

 

Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо системасы жөнүнүндө видеотасма.