24 ноя

Разъяснение об оказании Государственной поддержке заемщикам

Разъяснение об оказании Государственной поддержке заемщикам

——————————————————————————————

Кредит алуучуларга мамлекеттик колдоо көрсөтүү боюнча түшүндүрмө берүү