30 сен

2019-жылдын 27-сентябрында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан уюштурулган кезектеги банктык тегерек стол маеги болуп өттү.27 сентября 2019 года в городе Бишкек состоялся очередной банковский круглый стол, организованный Национальным банком Кыргызской Республики.

2019-жылдын 27-сентябрында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан уюштурулган кезектеги банктык тегерек стол маеги болуп өттү.

Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги жана тиешелүү кызматкерлери, Кыргызстан банктарынын союзу юридикалык жактар бирикмесинин, Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондунун, Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин, Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин, коммерциялык банктардын жана башка уюмдардын өкүлдөрү катышты.

Банктык тегерек стол маегинин катышуучулары Улуттук банктын акча-кредит саясаты, региондордо банк кызматтарын сунуштоо, банктык кызматтарды санариптештирүү, чет өлкө банктары менен корреспонденттик мамилелерди түзүү сыяктуу актуалдуу маселелерди, ошондой эле мыйзам талаптарын, ченемдик укуктук базанын талаптарын жакшыртууну жана башка маселелерди талкуулашты.

Банктык тегерек стол маеги банк секторунун катышуучулары өз ара натыйжалуу иш алып баруусу үчүн банк тутумундагы маанилүү маселелерди талкуулоого шарт түзгөн аянтчалардын бири болуп саналат.

——————————————————————————————————————

27 сентября 2019 года в городе Бишкек состоялся очередной банковский круглый стол, организованный Национальным банком Кыргызской Республики.

В работе банковского круглого стола приняли участие руководство и служащие Национального банка Кыргызской Республики, представители ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», Российско-Кыргызского Фонда развития, Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики, Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики, коммерческих банков и других организаций.

Участниками круглого стола обсуждались наиболее актуальные вопросы, такие как: денежно-кредитная политика Национального банка, предоставление банковских услуг в регионах, цифровизация банковских услуг, установление корреспондентских отношений с зарубежными банками, а также вопросы по совершенствованию требований законодательства и нормативной правовой базы и другие.

Банковский круглый стол является площадкой для эффективного взаимодействия между участниками банковского сектора, в рамках которой обсуждаются наиболее значимые вопросы банковского сообщества.

https://www.nbkr.kg/newsout.jsp?item=31&lang=RUS&material=94281