23 сен

Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2019-жылдын 8-августундагы N 114 Мыйзамынын редакциясына ылайык

Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2019-жылдын 8-августундагы N 114 Мыйзамынын редакциясына ылайык

 

Кыргызча мыйзам: http://www.deposit.kg/?page_id=3443