17 апр

«Кыргызстандагы акча жумалыгы» алкагында сынактардын жеңүүчүлөрүнө белек тапшыруу салтанаты

«Кыргызстандагы акча жумалыгы» алкагында сынактардын жеңүүчүлөрүнө белек тапшыруу салтанаты

2019-жылдын 16-апрелинде Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында жайгашкан Жаштар борборунда «Кыргызстандагы акча жумалыгы» (Global Money Week) алкагында өткөрүлгөн балдардын тарткан сүрөттөрү, жазган ой толгоолору жана колго жасалган буюмдары боюнча сынактардын жеңүүчүлөрүнө белек тапшыруу салтанаты болуп өттү.

Иш-чарада сынактардын уюштуруучулары – Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү катышты, ошондой эле сынакка катышкан өспүрүмдөр менен жаштар өздөрү болушту.

Иш-чараны ачып жатып, Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Алмаз Сыдыков, жаштар менен жаш өспүрүмдөрдүн финансылык сабаттуулук деңгээлин жогорулатуунун маанилүүлүгүн жана «жаштардын финансы жаатында алган билими, түшүнүгү канчалык жогору болсо, алар өздөрүнүн жеке турмушуна эле эмес, жалпы өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө да өздөрүнүн салымын кошот деген тилек, ишеним бар» – деп баса белгиледи.

Сынактар 2019-жылдын 1-мартынан 14-апрелине чейин өткөрүлдү. Сынак комиссияларынын кароосуна жаш таланттардын 1 000ден ашуун эмгектери келип түшкөн. Сынактын жыйынтыгы боюнча жеңүүчүлөргө Улуттук банктын, коммерциялык банктардын жана Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин баалуу белектери тапшырылды.

https://www.nbkr.kg/newsout.jsp?item=31&lang=KGZ&material=91643

Церемония награждения победителей национальных конкурсов 
в рамках Недели денег в Кыргызстане

16 апреля 2019 года в Молодежном центре, расположенном во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула, состоялась торжественная церемония награждения победителей национальных конкурсов детских рисунков, эссе и handmade-копилок, прошедших в рамках Недели денег в Кыргызстане (Global Money Week).

В церемонии приняли участие организаторы конкурсов – представители Национального банка Кыргызской Республики и коммерческих банков, а также дети и молодежь, участвовавшие в конкурсе.

Открывая мероприятие, член Правления Национального банка Кыргызской Республики Алмаз Сыдыков отметил важность повышения финансовой грамотности детей и молодежи, поскольку от финансовой культуры молодого поколения будет зависеть не только их личное благосостояние в будущем, но и устойчивое экономическое развитие страны в целом.

Конкурсы проводились с 1 марта по 14 апреля 2019 года. Всего на рассмотрение конкурсных комиссий поступило более 1 000 работ из разных регионов республики. Победители конкурсов награждены ценными призами Национального банка, коммерческих банков и Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики.

https://www.nbkr.kg/newsout.jsp?item=31&lang=RUS&material=91644