11 окт

Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики получило благодарность от Нацкомиссии по государственному языку и языковой политике

Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча Агенттиги, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясындан Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 33 жылдыгына карата өткөргөн иш чаралары үчүн алкыш алды.

—————————————————————————————-

Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики получило благодарность от Национальной комиссии по  Государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики за успешное проведение мероприятий посвященный 33-летию принятия Закона Кыргызской Республики «О государственном языке».