2

Купуя суроо барагы / Анонимный вопросник

Респонденттердин бардык суроо жана жооптору купуя / Все вопросы и ответы респондентов будут анонимны.

1 / 10

Жынысы / Пол

2 / 10

Жашаган жериниз (обл) / Укажите место проживание (обл)

3 / 10

Сиз депозиттерди коргоо Системасы тууралуу качандыр бир уктуңуз беле? / Вы когда-нибудь слышали о Системе защиты депозитов?

4 / 10

Сиз Агенттик жөнүндө кайсы булактардан билдиңиз? / Из каких источников Вы узнали об Агентстве?

5 / 10

Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо Агенттиги, Сиздин оюңузча, кимдердин депозиттерине кепилдик берет жана кайтарат / Как вы думаете, гарантию и возврат чьих депозитов обеспечивает Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики?

6 / 10

Агенттиктин ишмердүүлүгүн жакшыртуу үчүн, сиз ага эмнелерди сунуштай аласыз? / Что вы можете порекомендовать Агентству для улучшения его деятельности?

7 / 10

Агенттик жөнүндө көбүрөөк маалыматтарды кайсы булактардан алууну каалайт элеңиз? / Из каких источников, вы хотели бы получать больше информации об Агентстве?

8 / 10

Агенттик кепилдик берген депозиттин максималдуу суммасы канча? / Какова максимальная сумма депозитов, которая гарантируется Агентством?

9 / 10

Агенттик кандай валютада жайгаштырылган депозиттерди коргойт? / Депозиты, размещенные в какой валюте, защищает Агентство ?

10 / 10

Сиздин пикириңиз боюнча, депозиттин кандай түрлөрү корголгон / По-вашему мнению, какие виды депозитов защищены?

Ваша оценка