Жаңылыктар

Жаңылыктар
08 Dec

Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики сообщает о продолжении процесса выплаты компенсаций вкладчикам ЗАО «Манас Банк»

Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики сообщает о продолжении процесса выплаты компенсаций вкладчикам ЗАО «Манас Банк» по адресу: г. Бишкек, ул.

23 Sep

Заявление Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики относительно распространения в  различных интернет ресурсах, рекламах, социальных сетях и мессенджерах информации о привлечении вкладов и депозитов населения под высокие проценты

Заявление Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики относительно распространения в  различных интернет ресурсах, рекламах, социальных сетях и мессенджерах информации о привлечении

24 Mar

(- Рус) 24 марта 2023 года работники Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики провели выездную гостевую лекцию о системе защиты депозитов для студентов  Кыргызского экономического университета (КЭУ) им.М.Рыскулбекова в рамках Глобальной недели денег-2023.

Извините, этот техт доступен только в “Орусча”.

24 Mar

(- Рус) 23 марта 2023 года в Агентстве по защите депозитов Кыргызской Республики прошел день открытых дверей и лекция о системе защиты депозитов для сотрудников банков Кыргызстана в рамках Глобальной недели денег-2023.

Извините, этот техт доступен только в “Орусча”.

23 Mar

(- Рус) 23 марта 2023 года работники Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики провели выездную гостевую лекцию о системе защиты депозитов для студентов Международного Университета Кыргызстана (МУК) в рамках Глобальной недели денег-2023.

Извините, этот техт доступен только в “Орусча”.

23 Mar

(- Рус) 23 марта 2023 года в Агентстве по защите депозитов Кыргызской Республики прошел день открытых дверей и лекция о системе защиты депозитов для студентов  университета АДАМ  в рамках Глобальной недели денег-2023

Извините, этот техт доступен только в “Орусча”.

23 Mar

(- Рус) 23 марта 2023 года в Агентстве по защите депозитов Кыргызской Республики прошел день открытых дверей и лекция о системе защиты депозитов для студентов колледжа Кыргызского экономического университета (КЭУ) им.М.Рыскулбекова в рамках Глобальной недели денег-2023

Извините, этот техт доступен только в “Орусча”.

Алдыда боло турган иш-чаралар

Алдыда боло турган иш-чаралар
No event found!
Load More

25

ДКСнын катышуучуларынын саны

4,546,327

Фонддун көлөмү (миң) сом

25

ДКСы жөнүндө калктын маалымдуулугунун өлчөмү (%)

200,000

Кепилденген компенсациялык сумма (сом)

Банкрот банктын аманатчыларына компенсация төлөө жөнүндө маалымат

Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча Агенттиктин функциялары:

 • депозиттерди коргоо фондун түзүү үчүн төгүмдөрдүн эсебин алуу жана жыйноо;
 • банк-катышуучулардын, катышуучу микрофинансылык компаниялардын, катышуучу турак жай-сактык кредиттик компаниялардын реестрин жүргүзүү;
 • аманаттар боюнча төлөөгө тийиштүү сумманы жана компенсация суммасын эсепке алуу;
 • кепилденген учур келгенде аманатчыларга компенсациялык сумманы ыңгайлуу жолдор менен төлөө;
 • Депозиттерди коргоо фондусунун бош каражаттарын жайгаштыруу жана компенсациялык суммаларды аманатчыларга төлөөгө жетишпеген шарттарда каражаттарды тартуу;
 • отчеттуулуктун негизинде төгүмдөрдүн өлчөмүн эсептөө жана Депозиттерди коргоо фондусуна банк-катышуучулардан, катышуучу микрофинансылык компаниялардан, катышуучу турак жай-сактык кредиттик компаниялардан түшкөн төгүмдөрдү жыйноо;
 • аманаттарды коргоо системасынын банк-катышуучуларындагы, катышуучу микрофинансылык компанияларындагы, катышуучу турак жай-сактык кредиттик компанияларындагы аманатчылардын маалымат базасынын белгиленген талаптарга жооп бергендигин аныктоо;
 • ички контролдоо;
 • аманаттар боюнча компенсацияларды төлөөнү камсыздоо максатында агент банкты тандоо;
 • “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, төлөнгөн компенсациялардын жоюлуучу банктан, микрофинансылык компаниядан, турак жай-сактык кредиттик компаниядан Депозиттерди коргоо фондуна кайра ордунун толтурулушун камсыздоо;
 • депозиттерди коргоо системасы жөнүндө коомдун маалымдуулугун арттыруу боюнча иш-чараларды жүргүзүү.

2019-жылдын I чейрегиндеги Кыргызстандагы банктардын активдери боюнча рейтинги

2019-жылдын I чейрегиндеги Кыргызстандагы банктардын активдери боюнча рейтинги
Оптима Банк 30.8млрд.сом
Айыл Банк 28.7млрд.сом
KICB 26.6млрд.сом
РСК Банк 21.2млрд.сом
Демир Банк 20.3млрд.сом
КЫРГЫЗСТАН 12.3млрд.сом

Миссия

Миссия

Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги өз миссиясына ылайык жеке адамдардын депозиттерин эфективдүү жана натыйжалуу коргоону камсыз кылуу боюнча иштерди жүргүзөт.

Миссиянын максатына жетүү үчүн Агенттик төмөнкү иш багыттарын жүзөгө ашырды:

 • аманатчылардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо;
 • банктык депозиттерге кепилдик берүү жана коргоо тутумун камсыз кылуу;
 • Банк тутумунда тобокелдикти рационалдуу башкарууну стимулдаштыруу;
 • финансы тутумундагы туруктуулукту бекемдөө жана жайылтуу.

Сурамжылоо

Сурамжылоо

Есть ли у Вас депозитный счет в банке?

Банк катышуучулар

Банк катышуучулар
 
ББТ
DCB
Capitalbank
Keremetbank
Салым Финанс
Кыргызско-Швейцарский Банк
ОАО «Кыргызкоммерцбанк»
ОАО РК «Аманбанк»
Банк «Толубай»
«РСК БАНК»