Тема: Калкты каражат топтоого көндүрүү иш-чаралары
Коноктор: Улуттук банктын Финансылык сабаттуулук боюнча бөлүмүнүн башчысы Кубаныч Мусуралиев,
Шпаркасс Фондунун өкүлү Мээрим Кудайбергенова,
Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо Агенттигинин аткаруучу директору — Эркебай Мурзабеков

 

 

 

Замана студиясы

КР депозиттерди коргоо боюнча Агенттигинин аткаруучу директору Эркебай Мурзабеков