27 окт

2020-Бүткүл дүйнөлүк жыйым топтоо күнүнө арналат! Депозиттерди коргоо системасы жөнүнүндө видеотасма.

2020-Бүткүл дүйнөлүк жыйым топтоо күнүнө арналат!

Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо системасы жөнүнүндө видеотасма.